copart manheim iai
facebook +995 514 80 77 77

Iveria Auto Import

Репутация проверена временем!

Reputation tested by time!

დროით გამოცდილი რეპუტაცია!

scroll
24–28 января

Приглашаем на открытую встречу с руководством компании Iveria Auto Import

ОФИЦИАЛЬНЫЙ! АВТОМОБИЛЬНЫЙ АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР USA В ГРУЗИИ! COPART, MANHEIM, IAAI.

Компания IVERIA AUTO IMPORT является неоспоримым лидером в сфере торгов на автомобильных аукционах США и Канады. На сегодняшний день филиалы нашей компании работают в Грузии, Казахстане, США и Канаде.

IVERIA AUTO IMPORT Company is an incontestable leader in the field of bidding at car auctions of the USA and Canada. To this date branches of our company operate in Georgia, Kazakhstan, the USA and Canada.

კომპანია IVERIA AUTO IMPORT არის უდავო ლიდერი აშშ-სა და კანადის ავტომობილების აუქციონებზე ვაჭრობის სფეროში. დღეს ჩვენი კომპანიის ფილიალები ფუნქციონირებს საქართველოში, ყაზახეთში, აშშ-სა და კანადაში.

Основным направлением деятельности нашей компании является брокерское и логистическое обслуживание высокого уровня на автомобильных аукционах США и Канады. Copart, Manheim, IAAI.

Высокий уровень сервиса и квалификация наших специалистов делает работу с нами максимально комфортной и выгодной для наших клиентов. Специалисты компании IAI подберут для вас необходимый автомобиль, проведут полную проверку транспортного средства.

The main activity of our company is high-level brokerage and logistics services at car auctions in the USA and Canada. Copart, Manheim, IAAI.

The high level of service and the qualifications of our specialists make working with us very comfortable and profitable for our customers. Specialists of IVERIA AUTO IMPORT company will select the necessary car for you and conduct a complete inspection of it.

ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის მაღალი დონის საბროკერო და ლოგისტიკური მომსახურება აშშ-სა და კანადის ავტომობილების აუქციონებზე. Copart, Manheim, IAAI.

მომსახურების მაღალი დონე და ჩვენი სპეციალისტების კვალიფიკაცია ჩვენი მომხმარებლებისთვის მაქსიმალურად კომფორტულს და მომგებიანს ხდის ჩვენთან მუშაობას. კომპანია IVERIA AUTO IMPORT-ის სპეციალისტები შეარჩევენ თქვენთვის საჭირო ავტომობილს, ჩაატარებენ სატრანსპორტო საშუალების სრულ შემოწმებას.

Выиграем ваш лот по максимально выгодной цене, подготовим пакет документов, организуем отправку автомобиля из США в предельно короткие сроки. Клиенты компании Iveria Auto Import могут наблюдать за проведением аукциона в режиме ONLINE, а также присутствовать в LOUNGE зоне нашей компании и корректировать ставки в режиме реального времени.

We will win your lot at a great price, prepare a package of documents, organize the dispatch of a car from the USA within a short time. Clients of Iveria Auto Import company can watch the auction ONLINE, as well as be present in the LOUNGE zone of our company and make adjustments to bids in real-time mode.

ჩვენ მოვიგებთ თქვენს ლოტს მაქსიმალურად ხელსაყრელ ფასად, მოვამზადებთ დოკუმენტების პაკეტს, განვახორციელებთ ავტომობილის გადაზიდვას აშშ-დან მაქსიმალურად მოკლე ვადაში. კომპანია Iveria Auto Import-ის კლიენტებს შეუძლიათ თვალი ადევნონ აუქციონს ONLINE რეჟიმში, ასევე დაესწრონ ჩვენი კომპანიის LOUNGE ზონას და მოახდინონ ფსონის კორექტირება რეალური დროის რეჟიმში.

Уникальные проекты в сфере безопасных инвестиций компании IVERIA AUTO IMPORT с каждым днём проявляют все больше интерес инвесторов не только в Грузии, но и далеко за её пределами.

Unique projects in the field of SAFE INVESTMENTS of the company IVERIA AUTO IMPORT with each day are showing more and more interest from investors not only in Georgia, but also far beyond its borders.

უნიკალური პროექტები კომპანია IVERIA AUTO IMPORT-ის უსაფრთხო ინვესტიციების სფეროში ყოველდღიურად იჩენს სულ უფრო მეტ ინტერესს ინვესტორების მხრიდან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

photo

Выиграем ваш лот по максимально выгодной цене, подготовим пакет документов, организуем отправку автомобиля из США в предельно короткие сроки. Клиенты компании Iveria Auto Import могут наблюдать за проведением аукциона в режиме ONLINE, а также присутствовать в LOUNGE зоне нашей компании и корректировать ставки в режиме реального времени.

We will win your lot at a great price, prepare a package of documents, organize the dispatch of a car from the USA within a short time. Clients of Iveria Auto Import company can watch the auction ONLINE, as well as be present in the LOUNGE zone of our company and make adjustments to bids in real-time mode.

ჩვენ მოვიგებთ თქვენს ლოტს მაქსიმალურად ხელსაყრელ ფასად, მოვამზადებთ დოკუმენტების პაკეტს, განვახორციელებთ ავტომობილის გადაზიდვას აშშ-დან მაქსიმალურად მოკლე ვადაში. კომპანია Iveria Auto Import-ის კლიენტებს შეუძლიათ თვალი ადევნონ აუქციონს ONLINE რეჟიმში, ასევე დაესწრონ ჩვენი კომპანიის LOUNGE ზონას და მოახდინონ ფსონის კორექტირება რეალური დროის რეჟიმში.

Уникальные проекты в сфере безопасных инвестиций компании IVERIA AUTO IMPORT с каждым днём проявляют все больше интерес инвесторов не только в Грузии, но и далеко за её пределами.

Unique projects in the field of SAFE INVESTMENTS of the company IVERIA AUTO IMPORT with each day are showing more and more interest from investors not only in Georgia, but also far beyond its borders.

უნიკალური პროექტები კომპანია IVERIA AUTO IMPORT-ის უსაფრთხო ინვესტიციების სფეროში ყოველდღიურად იჩენს სულ უფრო მეტ ინტერესს ინვესტორების მხრიდან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

Мы в цифрах

WE ARE IN NUMBERS

ჩვენ ციფრების თანახმად

+
7

лет на рынке

years in the market

წელი ბაზარზე

+
385

постоянных клиентов
и инвесторов на рынке

regular customers
and investors in the market

მუდმივი კლიენტი
და ინვესტორი ბაზარზ

Доставлено авто

Delivered car

მიწოდებული მანქანა

+
1900

легковых автомобилей

passenger cars

მსუბუქი ავტომობილი

+
300

грузовых автомобилей

automotive trucks

სატვირთო ავტომობილი

+
200

яхт, катеров, гидроциклов

yachts, cutters, hydroscooters

იახტა, კატერი, ჰიდროციკლი

+
150

единиц спецтехники

units of special equipment

ერთეული სპეციალური ტექნიკა

Аукционный центр компании IVERIA AUTO IMPORT работает с физическими и юридическими лицами Грузии и стран СНГ.

The auction center of the IVERIA AUTO IMPORT company works with individuals and legal entities in Georgia and the CIS countries.

კომპანია IVERIA AUTO IMPORT-ის აუქციონის ცენტრი მუშაობს საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნების ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან.

star

Специалисты компании IAI подберут для вас необходимое транспортное средство, проведут полную аналитику и экспертизу транспортного средства.

Specialists of IAI company will select the necessary transportation device, conduct a full analysis and perform an expert examination of the transportation device for you.

კომპანია IAI სპეციალისტები შეარჩევენ თქვენთვის საჭირო სატრანსპორტო საშუალებას, ჩაატარებენ სატრანსპორტო საშუალების სრულ ანალიზს და ექსპერტიზას.

star

Выиграем лот, оформим страхование и осуществим быструю отправку вашего атомобиля в порт назначения.

We will win lot, obtain insurance and quickly send your car to the port of destination.

მოვიგებთ ლოტს, გავაფორმებთ დაზღვევას და სწრაფად გავაგზავნით თქვენს ავტომობილს დანიშნულების პორტში.

star

Заказчики компании IAI могут наблюдать за ходом торгов ONLINE, а также регулировать ставками в режиме реального времени.

IAI customers can monitor the progress of trading ONLINE, as well as adjust bids in real-time mode.

კომპანია IAI-ს დამკვეთებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ ონლაინ ვაჭრობის მიმდინარეობას, ასევე რეალური დროის რეჟიმში არეგულირონ ფსონები.

Зарабатывайте вместе с нами

Here are the most
interesting things!

აქ არის ყველაზე
საინტერესო

Узнать подробнее

Be better informed

შეიტყვეთ მეტი

photo
photo

Заказ автомобиля под ключ!

 • Подберем необходимое транспортное средство
 • Проверим юридическую чистоту ТС
 • Выгодно выиграем аукцион в Вашем присутствии
 • Оформим все необходимые документы а также страхование
 • ⁠Проведем транзакцию
 • Осуществим быструю отправку ТС из USA
 • Примем автомобиль на таможенном терминале
 • Восстановим повреждения в профессиональном техническом центре BOSCH
 • Подготовим документы для реэкспорта или растаможки автомобиля
 • Передадим Вам автомобиль в идеальном состоянии

* Обращаем Ваше внимание! Восстановление повреждений автомобиля не входит в стоимость заказа автомобиля и оплачивается отдельно.

image

Стоимость доставки

Место стоянки авто

Cтоимость перевозки в порт отгрузки, $

Транспортировка до Поти от порта отгрузки, $

A
Abilene
350
1365
ACE-Carson
150
1710
ACE-Perris
275
1710
Adamsburg
400
1290
ADESA Boston
375
1290
ADESA Great Lakes
525
1290
ADESA New Jersey
150
1290
Adesa PA
250
1290
ADESA Sioux Falls
425
1450
ADESA St. John`s
1320
1680
ADESA Wisconsin
250
1450
Akron-Canton
550
1290
Albany
250
1290
Albuquerque
550
1365
Altoona
450
1290
Amarillo
475
1365
Anaheim
150
1710
Anchorage
1850
2280
Andrews
425
1365
Antelope
375
1710
Appleton
325
1450
Arizona Auto Auction
350
1710
Asheville
375
1315
Ashland
500
1450
Atlanta Auto Auction
250
1315
Atlanta East
250
1315
Atlanta North
250
1315
Atlanta South
250
1315
Atlanta West
250
1315
Augusta
250
1315
Austin
225
1365
Avenel New Jersey
150
1290
B
Bakersfield
300
1710
Baltimore
275
1290
Bangor
375
1290
Baton Rouge
300
1365
Bay Area
300
1710
Bel-Air Auto Auction
375
1290
Billings
750
2280
Birmingham
350
1315
Boise
450
2280
Boston
375
1290
Boston-Shirley
375
1290
Bowling Green
425
1450
Bridgeport
220
1290
Bridgeview
150
1450
Buckhannon
575
1290
Buffalo
500
1290
Burlington
475
1290
C
Calgary
1150
1680
Candia
375
1290
Cartersville
275
1315
Casper
1200
2280
Central Auto Auction
200
1290
Central New Jersey
175
1290
Chambersburg
350
1290
Charleston-SC
275
1315
Charleston-WV
575
1290
Charlotte
275
1315
Chattanooga
350
1315
Chicago North
150
1450
Chicago South
180
1450
Chicago West
150
1450
China Grove
275
1315
Cicero
375
1450
Cincinnati
550
1290
Clayton
275
1315
Clearwater
275
1315
Cleveland
550
1290
Cleveland East
450
1450
Cleveland West
450
1450
Clinton
430
1315
Colorado Springs
650
1710
Columbia MO
375
1450
Columbia SC
275
1315
Columbus AL
400
1315
Columbus OH
550
1290
Concord
275
1315
Corpus Christi
275
1365
Culpeper, VA
350
1290
D
Dallas
250
1365
Dallas South
250
1365
Danville
375
1315
Davenport
325
1450
Dayton
550
1290
Defuniak Springs
300
1315
Denver
625
1365
Denver South
625
1365
Des Moines
375
1450
Detroit
375
1450
Dothan
350
1315
Dundalk
275
1290
Dyer
150
1450
E
Earlington
450
1315
East Bay
400
1710
East NC
400
1315
Edmonton
1150
1680
El Paso
425
1365
Eldridge
325
1450
Englishtown
175
1290
Erie
500
1290
Essex
315
1290
Eugene
375
2280
Exeter
350
1290
F
Fairburn
275
1315
Fargo
600
1450
Fayetteville
450
1365
Flint
425
1450
Florence
250
1315
Fontana
180
1710
Fort Myers
275
1315
Fort Wayne
300
1450
Fort Worth North
250
1365
Four Oaks, NC
200
1315
Fredericksburg-South
325
1290
Freetown
375
1290
Fremont
400
1710
Fresno
375
1710
Ft. Pierce
350
1315
Ft. Worth
250
1365
Ft. Lauderdale
230
1315
G
Gastonia
300
1315
Glassboro East
200
1290
Glassboro West
200
1290
Golden Gate
325
1710
Gr. Rapids
375
1450
Graham
125
2280
Grand Island
700
1290
Grantville
250
1290
Greater Auto Auction Phoenix
350
1710
Greensboro
275
1315
Greenville
250
1315
Greer
275
1315
Grenada
425
1315
Gulf Coast
325
1315
Gulfport
350
1315
H
Halifax
950
1680
Hamilton
150
1680
Hammond
150
1450
Hampton
350
1680
Hampton, VA
350
1290
Harrisburg
275
1290
Hartford
225
1290
Hartford City
200
1450
Hartford-South
225
1290
Hatward
990
1450
Hayward
400
1710
Helena
600
2280
High Desert
300
1710
Honolulu
1600
1710
Houston
200
1365
Houston-North
200
1365
Huntsville
350
1315
I
Indianapolis
250
1450
Ionia
375
1450
J
Jackson
375
1315
Jacksonville
175
1315
Jacksonville East
175
1315
Jacksonville West
175
1315
K
Kincheloe
750
1450
Knoxville
350
1315
L
Lafayette
275
1365
Lansing
375
1450
Las Vegas
300
1710
Laurel
275
1290
Lexington East KY
425
1450
Lexington SC
300
1315
Lexington West KY
425
1450
Lincoln, IL
300
1450
Lincoln, NE
450
1450
Little Rock
400
1365
London
225
1680
Long Beach
130
1710
Long Island
230
1290
Longview
250
1365
Los Angeles
150
1710
Los Angeles-Adesa
150
1710
Louisville
425
1450
Lubbock
425
1365
Lufkin
250
1365
Lumberton
275
1315
Lyman
425
1290
M
Macon
250
1315
Madison
300
1450
Madison Heights
370
1290
Manchester
350
1290
Manheim Albany
250
1290
Manheim Arena Illinois
100
1450
Manheim Auto Auction
230
1290
Manheim Baltimore-Washington
250
1290
Manheim Bishop Brothers
190
1515
Manheim California
350
1315
Manheim Carleton
475
1290
Manheim Central California
250
1710
Manheim Central Florida
225
1315
Manheim Chicago
100
1450
Manheim Cincinnati
550
1290
Manheim Colorado
450
1450
Manheim Dallas
250
1365
Manheim Dallas-Ft Worth
250
1365
Manheim Darlington
225
1315
Manheim Daytona Beach
275
1315
Manheim Denver
625
1365
Manheim Detroit
600
1290
Manheim Fort Lauderdale
230
1315
Manheim Fort Myers
250
1330
Manheim Fort Wayne
300
1450
Manheim Fredericksburg
325
1290
Manheim Georgia
250
1315
Manheim Harrisonburg
350
1290
Manheim Imperial Auto Auction
250
1315
Manheim Kentucky
550
1290
Manheim Lafayette
275
1365
Manheim Lakeland
250
1315
Manheim Metro Milwaukee
225
1450
Manheim Milwaukee
225
1450
Manheim Mississippi
325
1315
Manheim Missouri
375
1450
Manheim Montreal
350
1680
Manheim Nashville
350
1315
Manheim Nevada
275
1710
Manheim New England
275
1290
Manheim New Jersey
150
1290
Manheim New Mexico
525
1365
Manheim New Orleans
275
1365
Manheim New York
250
1290
Manheim North Carolina
275
1315
Manheim Northstar Minnesota
350
1450
Manheim Ohio
400
1290
Manheim Oklahoma City
350
1365
Manheim Orlando
250
1315
Manheim Oshawa
125
1680
Manheim Palm Beach
250
1315
Manheim Pennsylvania
200
1290
Manheim Pensacola
325
1315
Manheim Philadelphia
220
1290
Manheim Phoenix
350
1710
Manheim Pittsburg
400
1290
Manheim Riverside
175
1710
Manheim San Antonio
250
1365
Manheim San Diego
165
1710
Manheim San Francisco Bay
300
1710
Manheim Seattle
125
2280
Manheim Skyline Auto Auction
100
1290
Manheim Southern California
175
1710
Manheim St Louis
475
1315
Manheim St. Pete
250
1315
Manheim Statesville
250
1315
Manheim Tampa
240
1315
Manheim Tennessee
400
1315
Manheim Texas Hobby
100
1365
Manheim Toronto
125
1680
Manheim Tucson
400
1710
Manheim Utah
375
1710
Manheim Virginia (FREDERICKSBURG)
325
1290
Martinez
400
1710
MCAllen
350
1365
Mebane
275
1315
Memphis
450
1315
Metro DC
275
1290
Miami
350
1315
Miami Central
350
1315
Miami North
350
1315
Miami South
350
1315
Middletown
275
1290
Milwaukee
225
1450
Minneapolis
400
1450
Minneapolis /St. Paul
400
1450
Minneapolis North
400
1450
Missoula
600
2280
Mobile
350
1315
Mocksville
275
1315
Moncton
950
1680
Montgomery
350
1315
Montreal
350
1680
N
Nashville
400
1315
National Auto Dealers Exchange
120
1290
New Castle
250
1290
New Orleans
325
1365
Newburgh
225
1290
North Boston
375
1290
North Charleston-SC
275
1315
North Hollywood
180
1710
North Seattle
175
2280
Northern New Jersey
160
1290
Northern Virginia
275
1290
O
Ocala
275
1315
Ogden
550
1710
Oklahoma City
400
1365
Omaha
450
1450
Orlando
250
1315
Orlando North
250
1315
Orlando South
250
1315
Ottawa
325
1680
P
Paducah
475
1450
Pasco
350
2280
Pensacola
375
1315
Peoria
300
1450
Permian Basin
425
1365
Philadelphia
220
1290
Philadelphia East
220
1290
Phoenix
350
1710
Pittsburg
400
1290
Pittsburgh South
450
1290
Portage
300
1450
Portland
225
2280
Portland-Gorham
425
1290
Portland North
250
2280
Portland South
250
2280
Portland West
250
2280
Providence
350
1290
Pulaski
375
1290
Punta Gorda
300
1315
Puyallup
125
2280
Q
Quebec
550
1680
R
Raleigh
275
1315
Rancho Cucamonga
180
1710
Redding
650
1710
Reno
550
1710
Richmond
350
1290
Riverside
180
1710
Roanoke
425
1315
Rochester
450
1290
Rosedale
325
1290
S
Sacramento
400
1710
Salisbury
300
1290
Salt Lake City
650
1710
San Antonio
275
1365
San Bernardino
200
1710
San Diego
200
1710
San Jose
400
1710
Sarasota
250
1315
Savannah
100
1315
Sayerville
150
1290
Scranton
250
1290
Seaford
325
1290
Seattle
125
2280
Shady Spring, WV
575
1290
Shreveport
290
1365
Sikeston
425
1450
Sioux Falls
550
1450
So Sacramento
400
1710
Somerville
160
1290
South Bend
250
1450
South Boston
375
1290
Southern Illinois
475
1315
Southern New Jersey
200
1290
Spartanburg
275
1315
Spokane
350
2280
Springfield
550
1315
St Johns
1320
1680
St. Cloud
400
1450
St. Louis, IL
475
1315
St. Louis, MO
475
1315
Sudbury
400
1680
Suffolk
350
1290
Sun Valley
180
1710
Syracuse
300
1290
T
Tallahassee
275
1315
Tampa
275
1315
Tampa South
275
1315
Tanner
400
1315
Taunton
375
1290
Templeton
375
1290
Tidewater
300
1290
Tifton
250
1315
Toronto
125
1680
Total Resource AUC Central Penn
250
1290
Trenton
200
1290
Tucson
400
1710
Tulsa
450
1365
V
Vallejo
400
1710
Van Nuys
180
1710
Vancouver
1850
1680
W
Waco
300
1365
Walton
425
1450
WashingtonDC
275
1290
Webster
400
1290
West Palm Beach
350
1315
West Warren
375
1290
Western Colorado
850
1710
Wheeling
150
1450
Wichita
550
1365
Wilmington
350
1315
Y
York Haven
275
1290
York Springs
275
1290

Доставка автомобилей из USA
осуществляется морским путем (SEA TRANSPORT)

ship

Среднее время доставки
автомобиля из USA в Грузию

45-70 дней

Транспортировка происходит в 2 этапа:

 • 1

  От площадки продажи на которой находится автомобиль, до порта загрузки и отправления вашего автомобиля.

 • 2

  От порта загрузки на судно в USA до конечного пункта назначения Грузия. Порты прибытия Поти или Батуми

При загрузке автомобиля в контейнер мы предоставляем фото-видео отчёт. Стандартная компоновка контейнера 4/1 4 автомобиля в одном контейнере. По прибытию автомобиля в порт назначения производится экспертиза автомобиля, после чего наши специалисты подготовят пакет документов для дальнейшей растаможки автомобиля в Грузии, России, Казахстане, Армении, Киргизии а также для других стран по желанию заказчика под ключ.

Среднее время доставки
автомобиля из USA в Грузию

45-70 дней
image

Почему выбирают нас

WHY CHOOSE US

რატომ გვირჩევენ ჩვენ

icon

7 лет
успешной работы

7 years
of successful work

7 წლიანი
წარმატებული მუშაობა

icon

Работаем официально
и прозрачно

We work officially
and transparently

ჩვენ ვმუშაობთ ოფიციალურად
და გამჭვირვალედ

icon

Предоставляем доступ
к торгам на аукционе

We provide access
to bidding at an auction

ჩვენ გთავაზობთ
წვდომას აუქციონის ვაჭრობაზე

icon

Бесплатная экспертиза транспортных средств
в USA

Free examination of transportation devices
in the USA

სატრანსპორტო საშუალებების უფასო
ექსპერტიზა აშშ-ში

icon

Низкая стоимость логистики

Low logistics costs

ლოჯისტიკის დაბალი ღირებულება

icon

Отслеживание грузов
в режиме ONLINE

ONLINE cargo tracking

ტვირთის თვალყურის
დევნება ონლაინ რეჟიმში

icon

Отсутствие рисков,
гарантии и страхование

No risks,
guarantees and insurance

რისკების არარსებობა,
გარანტიები და დაზღვევა

icon

Персональный
менеджер

Personal
manager

პერსონალური
მენეჯერი

icon

Поддержка 24/7

24/7 support

24/7 მხარდაჭერა

Технический центр компании BOSCH, входящий в группу компаний IVERIA AUTO IMPORT, осуществляет полное восстановление автомобилей, строго соблюдая все технические регламенты.

ALL WORK IS CARRIED OUT BY HIGH LEVEL SPECIALISTS USING SPARE PARTS OF ORIGINAL MANUFACTURERS.

ყველა სამუშაოს ახორციელებენ მაღალი დონის სპეციალისტები, ორიგინალური მწარმოებლების სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით.

bosch

Мы восстанавливаем:

We restore:

ჩვენ აღვადგენთ:

Мы восстанавливаем:

We restore:

ჩვენ აღვადგენთ:

 • 01
  Кузовные элементы
  Car body components
  ძარის ნაწილებს
 • 02
  Лонжероны
  Car body components
  ძარის ნაწილებს
 • 03
  Подушки безопасности
  Air bags
  უსაფრთხოების ბალიშებს
 • 04
  Электрика
  Air bags
  უსაფრთხოების ბალიშებს
 • 05
  Ходовая часть
  Chassis
  სავალ ნაწილს
 • 06
  Трансмиссия
  Transmission
  ტრანსმისიას
 • 07
  Лакокрасочное покрытие
  Paintwork
  ლაქ-საღებავის საფარს
 • 08
  Русификация
  Paintwork
  ლაქ-საღებავის საფარს
 • 09
  ⁠Навигация
  Paintwork
  ლაქ-საღებავის საფარს
 • 10
  ⁠Прошивка
  Paintwork
  ლაქ-საღებავის საფარს

Все работы проводятся специалистами высокого уровня, используя запасные части оригинальных производителей.

Восстановление лакокрасочного покрытия осуществляется в профессиональных покрасочных камерах, что гарантирует высокое качество работ.

Автошкола «IVERIA»

Профессиональная подготовка водителей категорий:
A,В,С,D,E

Узнать подробнее

Be better informed

შეიტყვეთ მეტი

card
woman

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

BECOME OUR PARTNER

გახდით ჩვენი პარტნიორი

ОТКРОЙТЕ СВОЙ АВТОБИЗНЕС ВМЕСТЕ С IAI УЖЕ СЕГОДНЯ!

OPEN YOUR AUTO BUSINESS WITH IAI TODAY!

გახსენით თქვენი ავტობიზნესი IAI-თან ერთად დღესვე!

На сегодняшний день автобизнес является одним из самых безопасных направлений бизнеса, приносящий реальный высокий доход при отсутствии рисков. Компания IAI приглашает к сотрудничеству физических и юридических лиц, желающих активно развиваться и вести собственный успешный бизнес в сфере автотранспорта.

Today, the auto business is one of the safest areas of business, generating real high income in the absence of risks. The IAI company invites individuals and legal entities who want to actively develop and run their own successful business in the field of automobile transportation.

დღეს ავტობიზნესი წარმოადგენს ბიზნესის ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო მიმართულებას, რომელსაც მოაქვს რეალურად მაღალი შემოსავალი რისკების გარეშე. კომპანია IAI თანამშრომლობისთვის იწვევს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც სურთ აქტიური განვითარება და საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საკუთარი წარმატებული ბიზნესის წარმოება.

FAQ

FAQ

FAQ

Новости компании

COMPANY'S NEWS

კომპანიის სიახლეები

arrow
arrow

Отзывы наших клиентов

Our customers reviews

ჩვენი კლიენტების გამოხმაურება

arrow
arrow
flag

Жанторе

«Көлік сатып алғанда, мен жергілікті нарықты зерттей бастадым, мұнда өз бюджетімнен ештеңе таппадым. Америкадан автокөлік сатып алудың нұсқаларын қарастыра бастадым.

Жеткізу ақысын қоса алғанда баға бойынша зерттеулер жүргізілді. IAI-те ең тартымды шарттар болып шықты.

Компания қызметкерлері үнемі байланыста болып, барлық жағдайды түсіндірді, Америкадағы аукционнан бастап Алматыға дейін жеткізу процесін бақылап отырды.

IAI-ті сіздерге ұсына аламын!»
flag

Мария

«Заказывала JETTA 1.4 2019 года. По совету подруги обратилась в IAI в Тбилиси. Эксперты понятно консультировали. Выбрали авто как хотела с момента аукциона до того как мы забрали автомобиль в Тбилиси ушло 3 месяца.

Компанию рекомендую. Всё честно и прозрачно.»
flag

Наталья

«Дякую компанії iveria auto import. Приїхала в тбілісі в березні 2022 і вирішила купити автомобіль. Звернулася до компанії iveria auto import де було запропоновано декілька автомобілів. За 4 місяці автомобіль вже був мій. Дуже задоволена рекомендую і ще раз дякую компанії iveria auto import.»
flag

Данияр

«Мен өзіме IAI компаниясы арқылы Америкадағы аукционнан көлікке тапсырыс бердім, көлікті жоспарлаған бағамнан төмен бағаға сатып алдым. Қазір әйелімнің көлігін күтіп отырмыз.»
flag

Лина

«Приємно бонусом для мене стало те що вони вибирають машину для мене як для себе. Спочатку я хотів обрати інший автомобіль, Але кваліфіковані спеціалісти порадили мені вибрати інший. Вони назвали всі плюси та мінусии того автомобіля Який я хотів самого початку і я вирішив довіритися їм та замовив іншу машину. Зараз пройшло вже півроку як я катаюся на своєму автомобілі і за весь цей час не було ніяких проблем. Зо ще тут можна сказати крім слів вдяки?»
flag

Владислав

«Заказывал авто с копарта, Camry 2020 года. Близкие посоветовали обратиться в грузинскую компанию IAI.

Не жалею! Круто выиграли аукцион, быстро доставили и восстановили всё про всё ушло 3 месяца. Работой компании IAI очень доволен. Не дорого, всё чётко и понятно. Рекомендую!»
flag

Владислав

«Автомобілі КОМПАНІЇ Iveria Auto Import варті того, щоб їх рекомендувати, вони доглянуті та з певною історією, доступною для перевірки, чудовий підхід до клієнта , дуже приємна атмосфера.Рекомендую КОМПАНІЮ IAI!»
flag

Чингиз

«Iveria Auto Import - СИЛА!

Всё как надо сделали и привезли тачку из Америки в Россию. Быстро и понятно. Хочешь тачку, иди в IAI Грузия! Честно, быстро и по деньгам нормально.

Рекомендуем!»
flag

Вика

«Молодці працюєте швидко і на високому рівні. Тактовність персоналу до замовника. Рекомендую із власного досвіду. Дякую компанії IAI...»
flag

Нияз

«Мен міндетті түрде IAI-ті төмен баға мен жұмыс сапасы үшін ұсына аламын! Жігіттерге көп рахмет! Егер сіз көлікке тапсырыс бергіңіз келсе, онда тек IAI-ке жүгініңіз!»
flag

Тимофей

«IAI Грузія це як новий член сім’ї для нас. Спочатку замовив собі машину, Був здивований тим що все прибуло дуже швидко та не було довгих процесів з документами. На машині постійно їздила дружина, Вирішив для неї також замовити, щоб не брала мою. Зараз чекаємо ще машину для дружини.»
flag

Аскар

«IAI компаниясына жедел жұмысы мен кері байланысы үшін үлкен рақмет! Ойланбастан ұсына аламын.»
flag

Роман

«Надійне та професійне обслуговування клієнтів. Точні фотографії надійна документація. Рекомендую з чистою совістю КОМПАНІЮ Iveria Auto Import!!!!!!!»
flag

Айна

«Маған көлік таңдауға және сатып алуға көмектескендеріңіз үшін үлкен рахмет! Мен өте қуаныштымын, оны сөзбен жеткізу мүмкін емес! Үлкен рахмет!»
flag

Владислав

«Для тих хто цінить свій час Я можу відверто порекомендувати цю компанію. Кваліфіковані спеціалісти за максимально короткий час підібрали для мене те що я так давно хотіла. Ще й приємним бонусом стало для мене те що машина прибула на 2 тижні раніше ніж я очікувала.»
flag

Людмила

«Дякую всім спеціалістам вашої компанії, Перед новим роком хотів зробити подарунок для свого батька але не знав чи встигну підібрати автомобіль. За короткий час ваші спеціалісти допомогли мені вирішити всі питання та мій батько все ж таки отримав у подарунок новий автомобіль на новий рік. Щіра подяка від мене та від мого батька»
flag

Алмаз

«Рахмет братья! Красавчики, выиграли аукцион по нормальной цене,машина приехала быстро. Советую всем.»
flag

Адиль

«Заказывал автомобиль в компании IAI. Быстро нашли машину в Америке и выиграли аукцион. Машину везли через Грузию всего вышло до Казахстана 3 месяца. Пришло всё чётко! Компанию рекомендую.»
flag

Ярослав

«Я вирішив довіритися вашій фірмі тому що чув декілька гарних відгуків від своїх друзів та родичів. Коли прийшов час обрати автомобіль я навіть здивувався що багато хто з мого оточення знає про вас та всі казали і радили саме вашу фірму. Це мене дуже здивувало Тому я просто Прийняв рішення та звернувся до вас за новим автомобілем. Тепер я також буду радити вашу фірму всім своїм друзям»
flag

Данияр

«Выражаю огромную благодарность компании Iveria Auto Import. Подобрали отличный автомобиль на аукционе Copart и выиграли лот дешевле чем я рассчитывал. Спасибо! Вы реальные профики! Советую!!!!»
flag

Анна

«Решили рискнуть и заказать автомобиль с аукциона Америки. Друзья посоветовали компанию IAI. Были приятно удивлены сервисом от подбора автомобиля, участия на аукционе и доставкой в Уральск. Быстро, классно, и не дорого. Рекомендуем.»

Наши партнеры

Our partners

ჩვენი პარტნიორები

Контакты

Contacts

კონტაქტები

Грузия

Georgia

საქართველო

США

USA

აშშ

Адрес:
Address:
მისამართი:
Georgia, Tbilisi, Kote Afkhazi 44
Время работы:
Working hours
სამუშაო საათები:

Пн-Пт: с 10:00 до 16:00
Сб-Вс: с 11:00 до 15:00

Mon-Fri: from 10:00 to 16:00
Sat-Sun: from 11:00 to 15:00

ორშაბათი- პარასკევი: 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე
შაბათი-კვირა: 11:00-დან 15:00 საათამდე

Номер телефона:
Telephone number:
ტელეფონის ნომერი:
+995 514 80 77 77
Telegram:
@iaigroup
Адрес:
Address:
მისამართი:
New York, Manhattan, м. 28 St, Park Avenue South, New York NY 10016
Время работы:
Working hours
სამუშაო საათები:

Пн-Пт: с 10:00 до 16:00
Сб-Вс: с 11:00 до 15:00

Mon-Fri: from 10:00 to 16:00
Sat-Sun: from 11:00 to 15:00

ორშაბათი- პარასკევი: 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე
შაბათი-კვირა: 11:00-დან 15:00 საათამდე

Номер телефона:
Telephone number:
ტელეფონის ნომერი:
+1 (212) 71 77 77
Telegram:
@iaigroup
close
Открытая встреча
 • icon

  Как правильно выбрать автомобиль с аукционов USA

 • icon

  ⁠Как открыть собственный автомобильный бизнес

 • icon

  Как отправлять автомобили в любую страну без санкций и ограничений

 • icon

  Как осуществляется растаможка автомобилей с экономией до 50%

 • icon

  Как не быть обманутым при заказе автомобилей в различных компаниях «помогал»

 • icon

  Узнаете реальную стоимость доставки автомобилей из USA

На все вопросы вам ответят ведущие специалисты и руководство компании Iveria Auto Import.

Записаться

close
Уважаемые автолюбители!

Мы рады сообщить вам об утверждении проекта по строительству автомобильно рынка в Батуми площадью 30 000 квадратных метров.

start Старт строительства апрель 2024

Для вашего удобства на территории авторынка будут расположены:

 • — Автомойка на 10 постов
 • — Технический центр
 • — Центр финансовых услуг
 • — Кафе
start Сдача проекта декабрь 2024
close
Dear auto enthusiasts!

We are pleased to inform you that the project for the construction of a car market in Batumi with an area of 30,000 square meters has been approved.

start CONSTRUCTION START APRIL 2024

For your convenience, the following will be located on the territory of the car market:

 • — Carwash for 10 stations
 • — Technical center
 • — Financial Services Center
 • — Cafe
start PROJECT HANDOVER DECEMBER 2024
close
პატივცემულო ავტო მოყვარულებო!

მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ ბათუმში 30 000 კვადრატული მეტრი ფართობის ავტობაზრობის მშენებლობის პროექტი დამტკიცდა.

start მშენებლობა იწყება 2024 წლის აპრილში

თქვენი კომფორტისთვის ავტობაზრობის ტერიტორიაზე განთავსდება შემდეგი:

 • — 10 ადგილიანი ავტოსამრეცხაო
 • — ტექნიკური ცენტრი
 • — ფინანსური მომსახურების ცენტრი
 • — კაფე
start პროექტის ჩაბარება 2024 წლის დეკემბერი